• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Privacyverklaring Duvefit

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Duvefit kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Duvefit, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactfor- mulier op de website aan Duvefit verstrekt. Duvefit kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM DUVEFIT GEGEVENS NODIG HEEFT

Duvefit verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen bena- deren indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Duvefit uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DUVEFIT GEGEVENS BEWAART

Duvefit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te re- aliseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Duvefit verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uit- voering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelddocument privacyverklaring - Hosting2GO

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Duvefit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Duvefit gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Duvefit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website- gebruiken en hoe e ectief de Adwords-advertenties van Duvefit bij Google zoekresultaat- pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Ver- enigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Duvefit te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de e ectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Duvefit heeft hier geen invloed op.

Duvefit heeft Google geen toestemming gegeven om via Duvefit verkregen Analytics-in- formatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Duvefit zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Duvefit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloof- de wijziging tegen te gaan. De website van Duvefit maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Duvefit verza- melde persoonsgegevens, neem dan contact met Duvefit op via [email protected] www. duvefit.nl is een website van Duvefit. Duvefit is als volgt te bereiken:

ADRESGEGEVENS

Vestigingsadres:

Stationsplein 21.
4461 HP, Goes (begane grond)

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

70795231 0000 000039033325

Telefoon:

+31 6 11 44 88 34

E-mailadres:

[email protected]